Contact

Via onderstaande links komt u op het juiste contactformulier:

Algemene vragen – Voor alle niet medische vragen over bijvoorbeeld de openingstijden en andere praktijkinformatie.

Inschrijfformulier – Voor inschrijving in de praktijk als nieuwe patient.

Suggesties en ideeën – Suggesties ter verbetering van onze praktijk en dienstverlening zijn altijd welkom! Ook indien er iets niet gaat zoals u had verwacht of wanneer u een klacht over ons functioneren heeft kunt u dat via dit formulier melden.