Geneeskundige verklaring

Op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld, geven wij geen geneeskundige verklaring af aan onze eigen patiënten.  U kunt desgewenst deze weigeringsbrief nalezen, uitprinten en overhandigen aan degene die de verklaring van u vraagt (klik hier, open bijlage 1).