Geneeskundige verklaring

Op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld, geven wij geen geneeskundige verklaring af aan onze eigen patiënten.  U kunt desgewenst deze weigeringsbrief nalezen, uitprinten en overhandigen aan degene die de verklaring van u vraagt (klik hier, open bijlage 1).

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.