Blog

Afscheid Marieke Altena

Marieke Altena, POH GGZ, zal per 17 september a.s. huisartsenpraktijk Emmapark helaas verlaten. Wij wensen haar heel veel goeds bij haar nieuwe werkgever en bedanken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen 3 jaar. Zij wil u graag persoonlijk bedanken voor uw vertrouwen en heeft daartoe onderstaand bericht geschreven.

Wij hopen zsm een nieuwe POH GGZ van start te kunnen laten gaan, hierover later meer.

 

Afwezigheid POH-GGZ

Beste patiënten van Huisartsenpraktijk Emmapark. In verband met ziekte ben ik helaas uitgevallen sinds 23 juli. Hierdoor zijn verschillende afspraken afgezegd en behandelingen onderbroken. Ik vind het heel vervelend voor de patiënten die een gesprek bij mij gepland of gewenst hadden en hoop van harte dat u op een andere manier hulp/een oplossing heeft gevonden.

Vertrek POH-GGZ

Tijdens mijn ziekte heb ik tevens besloten afscheid te nemen van huisartsenpraktijk Emmapark. Met veel plezier heb ik 3 jaar gewerkt in deze gezellige praktijk en ik ben dankbaar voor alles wat ik hier geleerd heb. Ik kies ervoor om na mijn herstel dichterbij huis te gaan werken als POH-GGZ en daarnaast een andere baan aan te nemen in het onderwijs om mijn werkzaamheden te kunnen variëren.

Hulp nodig?

Als u nog geen hulp heeft gevonden, hoop ik dat u dit alsnog zult zoeken. Probeer met uw naasten te praten, zoek online zelfhulp via een app/website, beweeg, zoek iets dat u leuk vindt om te doen, doe een ontspanningsoefening of schrijf in een dagboek.

Mocht u meer hulp wensen kunt u uiteraard bij uw huisarts terecht of bij mijn opvolger.

 Bedankt!

Ik wil al mijn patiënten bedanken voor uw vertrouwen tijdens onze gesprekken en wil u allen een mentaal gezonde en gelukkige toekomst wensen!

Marieke Altena