Blog

Landelijk schakelpunt tbv delen medische informatie

Vanaf heden kan u bij een contact met de praktijk gevraagd worden of u toestemming wil geven voor het delen van uw medische gegevens in geval van acute dienstverlening.

Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt opgericht, ook wel LSP genoemd. Via het LSP kunnen zorgverleners met uw toestemming inzage krijgen in het dossier van uw eigen huisarts. Een samenvatting van uw medische dossier, de belangrijkste aandoeningen waar u aan lijdt, recente onderzoeksuitslagen, een medicatieoverzicht en eventuele allergieën worden dan zichtbaar voor de zorgverlener waar u op dat moment bent voor medische hulp.

Het delen van medische gegevens is alleen mogelijk met uw toestemming. Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u alle informatie betreffende dit onderwerp uitgebreid nalezen. Hier kunt u uw wens kenbaar maken. Ook indien u niet wilt dat uw gegevens gedeeld worden kunt u dit hier aangeven (door te kiezen voor ‘toestemming regelen’ en na het invullen van de zorgverlener voor wie dit geldt de optie ‘nee, ik wil niet dat mijn belangrijkste medische gegevens bij bovengenoemde zorgverlener elektronisch uitgewisseld kunnen worden’ te kiezen). U kunt uw apotheek apart toestemming geven zodat uw medicatiegegevens altijd up to date beschikbaar zijn.

Voor kinderen tot 12 jaar kan een van beide gezagvoerende ouders of verzorgers toestemming verlenen. Voor kinderen tussen 12 en 16 is toestemming van zowel ouder/verzorger als kind noodzakelijk. Kinderen van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven. Toestemming verlenen kan ook altijd persoonlijk mondeling of door middel van het toestemmingsformulier in de folders die u kunt vinden in de wachtkamer.

Wilt u weten wie uw medische gegevens hebben bekeken? Dat kan via de website www.VZVZ.nl.