Blog

Nieuw coronavirus

 • Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).
  • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • U hoeft de huisarts niet te bellen.
  • Bel de huisarts wel bij koorts en steeds zieker worden of steeds moeilijker ademen.
 • Voor mensen ouder dan 70, met minder weerstand of een chronische ziekte:
  • Bel de huisarts bij koorts (of een koortsig gevoel) EN hoesten of moeilijk ademen
 • Ga NIET naar de huisarts toe.
 • Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.