Blog

Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. In het kader van de AVG heeft Huisartsenpraktijk Emmapark ook een nieuw privacyreglement. U kunt het vinden via onderstaande link:

Privacyreglement