Blog

Vakantiewaarneming

Vandaag hebben onze assistentes meer dan 100 telefoontjes verwekt tussen 8 en 11 uur. Mogelijk heeft u hinder ondervonden van deze grote telefonische drukte. Dit was het gevolg van onze vakantiesluiting de afgelopen 2 weken.
Begrijpelijk, u heeft immers 2 weken moeten wachten met uw gezondheidsklachten die niet in de waarneming gezien konden worden of heeft uw herhaalmedicatie nodig.

Gelukkig zal dit voor het laatst geweest zijn. Vanaf januari zullen wij bij afwezigheid geen gebruik meer maken van de onderlinge waarneemstructuur met de Pijnackers huisartsen maar huren wij zelf waarnemende huisartsen in die in onze eigen praktijk met ons eigen ondersteunend personeel voor u klaar staan. U kunt dus 52 weken per jaar van maandag t/m vrijdag bij ons terecht, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Overigens kunt u ons niet alleen telefonisch bereiken maar ook online terecht voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalrecepten en het stellen van korte eenvoudige vragen aan de huisarts. Dit scheelt u wachttijd aan de telefoon en u kan hier terecht wanneer u dat uitkomt. Zie hiervoor: huisartsenpraktijkemmapark.uwartsonline.nl