Assistentes

De doktersassistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten. Zij begeleiden u, doen zelfstandig spreekuurtaken en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen.

Vaak krijgt u van onze doktersassistentes via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. De informatie die zij u geven kunt u terugvinden op thuisarts.nl.

De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • Behandeling van wratten
 • Bloeddruk meten
 • 24-uurs bloeddrukmeting*
 • Bloedsuikergehalte meten
 • CRP meten (infectiewaarde)*^
 • Enkel-arm index (vaatonderzoek van de benen door middel van Doppler)*
 • ECG’s maken (hartfilmpje)*
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Reizigersadvisering
 • Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
 • Urine nakijken (zie ook: urine-onderzoek) ^
 • Verbinden
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wondverzorging

* Na verwijzing van de huisarts

^ Het apparaat dat we hiervoor gebruiken is van Reinier MDC. Zij zullen voor deze meting kosten in rekening brengen bij uw zorgverzekering. Deze kosten gaan ook ten laste van uw eigen risico (2015: CRP 10,49 euro, urineonderzoek 2,21 euro).