Spoedgevallen

Bij levensbedreigende spoed belt u 112.

Bij verwondingen en andere spoedeisende klachten kunt u op werkdagen van 8.00-17.00 uur gebruik maken van de spoedlijn, keuze 1 in het menu. Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken, zodat iedereen die met spoed een dokter nodig heeft snel geholpen kan worden.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 015 – 251 1930. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost.