Patientenfolders chronische zorg

Bent of komt u binnenkort onder begeleiding van onze praktijkondersteuner chronische zorg, mw. Lilian Maas?

Dan vindt u hier enkele informatiefolders over de verschillende chronische zorgpaden die zij begeleid. Zo komt u beter voorbereid op het spreekuur.

Astma

Jaarcontrole CVRM

COPD

DM2